Verontrusting na uitspraak minister Donner

De Bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem heeft met verontrusting kennis genomen van de plannen van minister Donner van Binnenlandse Zaken om gemeenten met een slechte bodemgesteldheid geen extra geld uit het gemeentefonds te geven. Momenteel wordt er binnen het Bestuurlijke kerngroep gekeken naar de te nemen stappen.

 

 

Wat Donner betreft, draaien gemeenten die ervoor kiezen om te bouwen op slappe bodem, voortaan zelf volledig op voor de extra kosten daarvan. Het mag wel, maar ze moeten de meerprijs uit eigen middelen bekostigen.

 

De gemeenten zijn via de VNG-ledenbrief van 4 oktober 2011 op de hoogte gesteld van het voornemen van minister Donner Volgend jaar wil hij de herijking van het gemeentefonds grotendeels invoeren. Vanaf dan wil hij bij de verdeling van de algemene uitkering alleen nog rekening houden met de kosten door slechte bodem voor zover het om reeds bebouwd oppervlakte gaat, of waarvan het bouwplan uiterlijk in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan voor een gemeentefonds-nieuwe-stijl, met daarin het schrappen van de compensatie voor slappe bodems, is ter consultatie aan de gemeenten gestuurd. Ze hebben één maand om te reageren.

 

De Slappe Bodemgemeenten zullen samen optrekken om deze ongewenste plannen van tafel te krijgen. Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris

 

Neem ook deel aan de discussie op LinkedIn.