Welkom Stichtse Vecht

Een nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem: de gemeente Stichtse Vecht. Hartelijk welkom!

In 2011 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengegaan tot de gemeente Stichtse Vecht. Aan weerszijden van de Vecht, de rivier die centraal door de gemeente loopt, lagen vroeger uitgestrekte veenmoerassen. Die zijn in de loop der tijd ontgonnen om op te kunnen wonen en werken. De bodemsamenstelling zorgt echter regelmatig voor problemen. Door de slappe veenlagen zakt de bodem voortdurend, wat onder meer voor wateroverlast zorgt. In het project Kockengen Waterproof werkt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen aan een integrale aanpak.
>> Lees meer