Welkom gemeente Rotterdam

Hun presentatie op het nationale congres veenbodemdaling 31 maart jl. was de aftrap voor de gemeente Rotterdam als nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem. Hartelijk welkom!

Tijdens 'Heel Holland Zakt' vertelden Anne Mollema en Dick Wilschut van de gemeente Rotterdam samen met bewoner Jos Kuppens over nieuwbouwproject Leonidas. Zij maakten hiermee zichtbaar welke grote rol de slappe bodem in Rotterdam speelt. Ook in het boekje Rotterdam verdient 't uit 2012 werd al ingegaan op de innovatieve oplossingen die nodig zijn om te kunnen bouwen op de slappe ondergrond. Daarom heeft de gemeente zich nu aangesloten bij het Platform Slappe Bodem. Samen met het netwerk van andere overheden en marktpartijen kan Rotterdam zo ervaringen van andere benutten en nieuwe kennis helpen ontwikkelen. Het Platform is blij deze grote en vooruitstrevende gemeente te mogen verwelkomen!