Welkom gemeente Waterland

Een nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem: gemeente Waterland. Hartelijk welkom!

De gemeente Waterland is een gemeente met slappe bodem. In de jaren vijftig en daarna is gemengde riolering aangelegd op een fundering in tuinen. Het systeem werkt nog steeds en de nadruk ligt daarbij vooral op het uitvoeren van deelreparaties en het periodiek ophogen van de wegen. Klimaatopgaven en energietransitie vragen om een verstandig gebruik van de openbare ruimte en de ondergrond. Nu en in de komende jaren denken zij na over een klimaatbestendige en water robuuste inrichting van de openbare ruimte. De slappe bodem is daarbij ook voor Waterland iets om rekening mee te houden.