Zes waterschappen sluiten zich aan bij Platform Slappe Bodem

Tijdens de CoP XXL van 24 november is bekendgemaakt dat zes waterschappen hebben besloten zich aan te sluiten bij het Platform Slappe Bodem.

Het gaat om Waterschap Amstel Gooi en Vecht; Hoogheemraadschap Delfland; Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard; Hoogheemraadschap Rijnland; Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De deelname van de waterschappen betekent een versterking van het netwerk van het platform. Bij waterschappen is veel kennis aanwezig over verzakkende veenbodem. Uit diverse inventariserende onderzoeken en vragen vanuit de praktijk bleek dat er kennishiaten zijn maar dat we ook van elkaars ervaringen kunnen leren. Het samenbrengen van kennis van waterschappen en gemeenten helpt om samen met burgers en bedrijven de praktijk te verbeteren.
Sjaak Langeslag, Hoogheemraadschap van Rijnland: "Waterschappen en gemeenten: gezamenlijk stevig fundament onder slappe bodems."