Zuid-Holland innoveert: verhard fietspad in slappe veengrond

Bij Stolwijk wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd, tussen de Koolwijkseweg en de Benedenheulseweg. Voor de aanleg wordt een innovatieve techniek gebruikt. De werkzaamheden beginnen 21 september 2015. Naar verwachting kan er half december al gefietst worden.

Innovatieve techniek
Voor de aanleg van het fietspad wordt een techniek gebruikt, die nog niet eerder in Nederland is toegepast. Deze innovatieve techniek stabiliseert de ondergrond waarop het fietspad wordt aangelegd. Dat is nodig om te voorkomen dat het fietspad kan verzakken. De bodem onder het fietspad wordt vermengd met een bindmiddel, waardoor het veen de eigenschappen van lemige zandgrond krijgt: een stevige, maar geen ‘beton-harde’ laag. De methode is een Finse uitvinding en wordt al toegepast in achttien landen.

Bron: www.zuid-holland.nl