Slappebodemdag 2013


Op vrijdag 21 juni 2013 vond bij Flora Boskoop de Slappebodemdag plaats. Mede dankzij de enthousiaste gasten en sprekers kunnen we terugkijken op een succesvolle middag, waarop het Platform Slappe Bodem een nieuwe impuls heeft gekregen.


Samen gaan we de problematiek van gemeenten die te maken hebben met een slappe bodem aanpakken. Juist in tijden van bezuinigingen moeten we met elkaar aan de slag om onze kennis en kennissen in te zetten, te bundelen en te delen. Het is nu zaak onze positie te verstevigen en van een goede fundering te voorzien om de slappe bodem op de politieke agenda te zetten. Daarom was het thema van de Slappebodemdag 2013: Tijd voor een grondige aanpak!

>> Lees het verslag
>> Download de presentaties
 


Samenwerken, krachten bundelen, kennis nemen én delen waren de speerpunten van deze dag. Er was gelegenheid om te netwerken, een bezoek te brengen aan onze kennismarkt, u bij te laten praten over de laatste ontwikkelingen en zelf actief bij te dragen aan de thema’s van onze gezamenlijke kennisagenda. Er kwamen vijf kennisgebieden aan de orde: Ruimte, Techniek, Juridisch, Politiek/ Maatschappelijk en Financieel. Tijdens de parallelsessies brachten we u op de hoogte van nieuwe publicaties, activiteiten van diverse kennisinstituten, pilotprojecten en uitkomsten uit praktijkcases.

We vroegen op de Slappebodemdag ook nadrukkelijk om uw eigen inbreng: op welke wijze kunt u als technisch deskundige ambtenaar, projectleider of bestuurder bijdragen aan onze gezamenlijke vraagstukken? Uw aanwezigheid, opgedane kennis, netwerk en bijdrage staan centraal in de vervolgstappen die we als platform kunnen nemen. We staan ook open voor nieuwe kennis(sen) vanuit marktpartijen en kennisinstituten.

>> Bekijk het programma