Veenomeen 2018

Heel Holland Zakt had dit jaar een nieuwe naam: het Veenomeen! De ingrediƫnten waren hetzelfde. Nog steeds een complete dag geheel gericht op de aanpak van veenbodemdaling. We hebben ruim 350 gasten verwelkomd op donderdag 22 november 2018!

De naam 'Heel Holland Zakt' werd op verzoek van het netwerk aangepast, zodat de scope voorbij de westelijke provincies van ons land reikt. Op het Veenomeen ging de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied.

 • Locatie: Taets, Zaandam
 • Dagvoorzitter: Inge Diepman
 • Inzicht in de status van bodemdaling in Nederland:
  • Welke nationale ontwikkelingen zijn gaande en in hoeverre is bodemdaling een thema in het nationale beleid rond klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening?
  • Welke rol speelt de slappebodemproblematiek in de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen van 2019?
  • Hoe staat het met het nationale kennisprogramma Bodemdaling dat bij de vorige editie deelexpedities aankondigde rondom natte teelten, onderwaterdrainage en innovatieve ophoogtechnieken?
  • Wat zijn nieuwe technieken en de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van data?
 • Op de kennismarkt konden de deelnemers netwerken en interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Programma

10.00 - 10.30 uur

Ontvangst

10.30 - 12.00 uur

Plenair programma

12.00 -12.40 uur

Lunch en kennismarkt

12.45 - 13.45 uur

Subsessies, ronde 1: nationaal kennisprogramma Bodemdaling

13.50 - 14.50 uur

Subsessies, ronde 2: ontwikkelingen 2018

14.50 - 15.25 uur

Pauze en kennismarkt

15.30 - 16.30 uur

Subsessies, ronde 3: inspiratie uit de praktijk

16.30 - 17.00 uur

Afsluiting, borrel en kennismarkt