Veenomeen 2018

Een nieuwe naam, maar nog steeds hét nationale congres over veenbodemdaling. Reserveer donderdag 22 november 2018 vast in uw agenda!

  • Discussie met prominente stakeholders vanuit overheid, kennisinstellingen en marktpartijen
  • Kennissessies vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling over onderwaterdrainage, natte teelten en lichte ophoogtechnieken
  • Informatiemarkt