Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de slappe bodem nieuwsbrief!

Netwerken

Ontmoet andere Slappe Bodem kenners op Linkedin.

Twitter

 

Welkom bij het platform Slappe Bodem

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk
uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.

Wat u kunt doen
We hebben de impact en kansen voor bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten op een rij gezet:
>> Download schema
>> Meer informatie voor gemeenten

Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Ook werkt het platform aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis.

Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. We werken nauw samen met kennisinstellingen en marktpartijen. Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking? Mail ons voor meer informatie of om als organisatie aan te sluiten bij het platform.
 

Projecten

  • Aanleg paalmatras rotonde N207 (Waddinveen-Boskoop)

    De rotonde in de N207 (Waddinxveen-Boskoop) is aangelegd ter afronding van de Oostelijke Rondweg Boskoop. De Gouwedreef werd daarmee aangesloten op de N207. De Rondweg Boskoop is noodzakelijk voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Greenpo...

  • Groot Onderhoud Regenboogbuurt

    Almere is gebouwd op een bodem van klei en veen en heeft te maken met bodemdaling. Verzakte verhardingen worden opgehoogd in groot onderhoud wijken. Dat gebeurt 25-30 jaar na nieuwbouw. Ophoging vindt plaats met zand. De gemeente Almere geeft omstree...

  • Bouw- en woonrijp maken Leonidas

    Leonidas is een zelfbouwproject met 46 particuliere kavels van 200 tot 550 vierkante meter voor duurzame woningen met DUBO-keur op een voormalig hockeyterrein. De wens was om het gebied niet op een traditionele manier, door middel van voorbelasten, b...