menu
Filter

Opening Hoogwater boerderij

Kun je boeren bij een hogere grondwaterstand?
Op 11 juni is de start van Boeren bij Hoog Water en de opening van de Hoogwaterboerderij.

Wat betekent hoogwater voor bodem, gewas en koeien? Net als arbeid en inkomen en duurzaamheidsdoelen voor klimaat en milieu, belangrijke voorwaarden voor agrarisch ondernemen. Op de Hoogwaterboerderij worden  de mogelijkheden verkend; wat werkt wél en wat niet. Daarvoor wordt niet alleen kennis, techniek en innovatie ingezet, maar ook de samenwerkingskracht van onderzoek, praktijk, waterschappen en overheden. Samen voor agrarisch perspectief op veen.

Kijk op de website Hoogwaterboerderij.

Deel dit item op: