menu
Filter

Nationaal congres bodemdaling 2020: Bodemdaling in beweging, #zodus

De afgelopen jaren zijn er veel waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepasbaar en beheersbaar te maken. De opgave blijft groot: de economische impact is gigantisch en oplossingsrichtingen voor zowel landelijk als stedelijk gebied vragen om heldere toekomstbestendige lange-termijn visies. Platform Slappe Bodem maakt zich al jaren sterk voor een integrale aanpak. Het is tijd om de balans op te maken en diverse initiatieven structureel te ondersteunen om ons land klimaatrobuust, economisch sterk en bodemdalingsbestendig te maken.

Op 19 november brengen we de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden voor het voetlicht op het Nationaal Congres Bodemdaling. De live opnames van het plenaire programma vinden plaats bij Fort Wierickerschans waarbij u via een livestream aanwezig kunt zijn en kunt deelnemen aan de discussies. ’s Middags (van 13.00 tot 16.00 uur) worden in deelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht met aansluitend de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.  U kunt een keuze maken uit verschillende online deelsessies.

Wat kunt u verwachten?
In het plenaire programma zullen onder meer de volgende thema’s aan bod komen:

 • De complexe droogte- en water opgave van ons land;
 • Oplossingsrichtingen om investeringen in infrastructuur en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te maken;
 • Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden.

In de deelsessies komen onder andere aan bod:

 • De laatste stand van zaken over het voorzien en juist interpreteren van geo informatie en data;
 • Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen;
 • Actief grondwaterpeilbeheer.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling levert hiervoor de laatste kennis en inzichten. Daarnaast mag u ook zelf in beweging komen tijdens dit interactieve webinar, zowel letterlijk als figuurlijk. Leg de sportkleren alvast maar klaar want we gaan met z’n allen bottom-up!

................................

PROGRAMMA

10.00 tot 12.00 uur - Plenaire Beschouwing

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman


 • Hilde Niezen, voorzitter Platform Slappe Bodem
 • Advies RLI-bodemdaling in veenweiden gebieden, Andre van der Zande
 • Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Peter Glas, Deltacommissaris

13:00 tot 16:00 uur - Beweging in de Praktijk: Deelsessies

 • Life Cycle Cyclus -benadering & Onderzoek Kosten in Beeld;
 • Schuimglas i.c.m. innovatieve ophoogtechnieken;
 • Broeikasgassen in combinatie met natte teelten en onderwaterdrainage;
 • Geo Informatie;
 • Actief Grondwaterpeilbeheer

De komende periode worden het plenaire programma en de interactieve online deelsessies verder uitgewerkt en verbeeld op deze pagina.

Deel dit item op: