menu
Filter

De eerste Veenweide omloop

De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle partijen is nodig om het doel te realiseren.

Daarom wordt op 3 juni een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor de uitwisseling van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk.

Vorig jaar is het interbestuurlijke Veenweide programma van start gegaan om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren. Het programma wordt intensief geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waar naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiƫle hoek) aan deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.

Meer informatie volgt.

Deel dit item op: