menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2021: Een goed klimaat voor de aanpak van bodemdaling

De Nederlandse bodem daalt op veel plaatsen, onder meer in grote delen van West- en Noord Nederland. Al honderden jaren strijden Nederlanders tegen het water, maar werken we ook samen met het water in onze polders. De impact van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, in combinatie met klimaataspecten, vragen nu op landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak. 

Internationaal worden Nederlanders gezien als toonaangevend wanneer het om water- en bodemmanagement in Delta’s gaat. Deze tijd en onze eigen naam ‘Nederland’, (wat laagland betekent) dwingt ons tot actie, om deze sluipende ontwikkeling ook op en in eigen bodem het hoofd te bieden.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk voor de zomer een pleidooi gestuurd naar de informateur. Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten en de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Dit jaar treffen we elkaar op donderdag 18 november in het noorden van ons land; het Nationaal Congres Bodemdaling vindt in Leeuwarden plaats, bij Van der Valk Leeuwarden. Na een aantal jaren in het westen van Nederland vertoefd te hebben, strijken we op 18 november neer in het noorden van Nederland om onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, de huidige stand van zaken te beschouwen. Ook online kunt u weer actief met ons meedoen aan het programma.

Programma en excursies
Afgelopen vrijdag hebben we de persconferentie met de nieuwe maatregelen goed bekeken en besloten dat het congres doorgaat, zowel fysiek als online! 

U kunt de locatie betreden met een geldige Corona QRcode of door een QR code te verkrijgen via testen voor toegang. Een aantal onderdelen komen te vervallen in het programma om het verplaatsen van de deelnemers te beperken; onder andere de kennismarkt en de busexcursie naar Aldeboarn gaan deze editie helaas niet door.

Tijdens het plenaire gedeelte reflecteren sprekers en deskundigen vanuit klimaat, water- en bodemdalingsopgave op onze Nationale opgave. In samenwerking met Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zorgen we in de subsessies voor een update van de laatste feiten en ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling; MKBA’s, onderwijsprogrammering en informatie over de laatste manieren van meten komen hier onder andere aan de orde.

Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (i.o.) zal op deze dag laten zien hoe het gaat bijdragen aan het zichtbaar maken van de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en de oplossingsrichtingen.

Aanmelden congres
Het belooft weer een energieke dag te worden die we volgens de geldende coronamaatregelen zullen neerzetten. U kunt zowel live als online aanwezig zijn. Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder. Geeft u daarbij aan of u fysiek in Leeuwarden aanwezig wilt zijn óf online deelneemt. De huidige coronamaatregelen staan het congres in deze vorm nog steeds toe, mits door deelnemers en sprekers een geldige QR code voorgelegd wordt bij binnenkomst.
We hebben een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in Leeuwarden, op volgorde van aanmelding worden mensen ingedeeld. U ontvangt van te voren van ons de bevestiging van deelname met praktische informatie.

Deelname is gratis.

Bodemdalings Elfstedentocht
Tijdens het congres heb je de kans om mee te doen aan de bodemdalingselfstedentocht! Haal een stempelkaart bij de ingang en ga in elf vragen langs de Friese steden. Lukt het jou om de opwarmvragen, kluunvragen en de eindsprint te voltooien? Laat dan je kaart stempelen bij de stempelpost. Natuurlijk ontvang je daar ook koek & zopie bij. Of doe online mee en download de stempelkaart onderaan deze pagina.

Programma
Het volledige programma, inclusief de beschrijving van de middagsessies, kunt u als download vinden onderaan deze pagina. 

9:45 - 10:25 registratie en inloop

10:30 - 12:00 plenair programma met dagvoorzitter Helga van Leur

 • Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem)
 • Jan Vente (wethouder Krimpenerwaard en bestuurlijk trekker VNG netwerk Veenweiden)
 • Johan Osinga (Directeur Generaal ministerie LNV)
 • Jan van Weperen (Wetterskip Fryslan)
 • Sjaak Langeslag (Unie van Waterschappen)
 • Douwe Hoogland (gedeputeerde Provincie Friesland)
 • Roel de Jong (wethouder gemeente De Fryske Marren)
 • Erik van Zuylen (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn; Coalitie Stevige Steden)
 • Don Zandbergen (KCAF en Fundermaps)
 • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht)

12:00 - 13:00 netwerklunch

13:00 - 15:00 subsessies online en fysiek (voor een beschrijving van de sessies, kijkt u in de download)

 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van ophoogtechnieken voor de openbare ruimte
  Arend van Woerden (Gemeente Woerden) | Rick Gravesteijn (Sweco) | Roland van Driel (Mycelco) | Youri Dirne (Rotim) | Niels van Amstel (Megaborn) | Wiebe Wijnja (Geofoxx)
 • Toenemende watervraag bij aanpak bodemdaling/ landelijk en stedelijk gebied
  Maarten Kuiper (Wareco en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Thuy Do (gemeente Rotterdam) | Marjolein Mens (Deltares) | Tim Pelsma (Waternet)
 • Aanpak van zettingsvraagstukken met data uit de ruimte: bodemdalingskaart.nl voor dagelijks gebruik in de praktijk
  Ramon Hanssen (TU Delft en SkyGeo) | Jasper Putter (adviseur persriool Akson) | Olivier Hoes (Acaciawater) | Don Zandbergen (Rotterdam)  | Martijn Houtepen (SkyGeo) | Marjan de Vries (SkyGeo) | Mandy Korf (Deltares) | Pieter Bas Leezenberg (SkyGeo).
 • Kennis uit een Groen Hart
  door Regio Deal bodemdaling Groene Hart: Ruud van Workum (KCAF) | Luuk Jacobs (gemeente Gouda) | Robert van Cleef (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Jan Dogterom (inwoner gemeente Gouda)

15:00 - 15:30 pauze

15:30 - 17:30 subsessies online en fysiek (voor een beschrijving van de sessies, kijkt u in de download)

 • Adaptieve monitoring in de stad: Wat kunnen we van elkaar leren?
  Saskia Hommes (Deltares) | Cees-Anton van den Dool (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Jeroen Kruithof (Assethub) | Erik van Linden (TNO)
 • Challenge Gemeenten Bodemdalingsproof 2050.
  Arend van Woerden (Sweco en deelexpeditieleider Coaching IBOR Bodemdalingsproof bij bestaande bouw en nieuwbouw) | Welmoed Visser (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
 • Duurzame inspirerende praktijkcases met schuimbeton toegepast in gemeente en provincie
  Jos Nederstigt en Mark Schoorl (Faber Betonpompen) | Hans Koppenol (AW Groep)

17:30 - 18:00 einde bijeenkomst. Bij vertrek ontvangt u bij inlevering van uw ingevulde bodemdalingselfstedentocht kaart wat lekkers voor onderweg naar huis!

Download
Programma Nationaal Congres Bodemdaling 18 november 2021.pdf
Bodemdalings Elfstedentocht kaart.pdf

Deel dit item op: