menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2021: Een goed klimaat voor de aanpak van bodemdaling

De Nederlandse bodem daalt op veel plaatsen, onder meer in grote delen van West- en Noord Nederland. Al honderden jaren strijden Nederlanders tegen het water, maar werken we ook samen met het water in onze polders. De impact van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, in combinatie met klimaataspecten, vragen nu op landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak. 

Internationaal worden Nederlanders gezien als toonaangevend wanneer het om water- en bodemmanagement in Delta’s gaat. Deze tijd en onze eigen naam ‘Nederland’, (wat laagland betekent) dwingt ons tot actie, om deze sluipende ontwikkeling ook op en in eigen bodem het hoofd te bieden.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk voor de zomer een pleidooi gestuurd naar de informateur. Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten en de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Dit jaar treffen we elkaar op donderdag 18 november in het noorden van ons land; het Nationaal Congres Bodemdaling vindt in Leeuwarden plaats, bij Van der Valk Leeuwarden. Na een aantal jaren in het westen van Nederland vertoefd te hebben, strijken we op 18 november neer in het noorden van Nederland om onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, de huidige stand van zaken te beschouwen. Ook online kunt u weer actief met ons meedoen aan het programma.

Programma en excursies
Na het plenaire gedeelte, waarin sprekers en deskundigen, vanuit klimaat, water- en bodemdalingsopgave reflecteren op onze Nationale opgave, bezoeken we regionaal in Friesland een aantal hotspots waar actief aan oplossingen gewerkt wordt, waaronder een meetlocatie van het NOBV.
In samenwerking met Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zorgen we in de subsessies voor een update van de laatste feiten en ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling; MKBA’s, onderwijsprogrammering, (inter-)actieve spellen en informatie over de laatste manieren van meten komen hier onder andere aan de orde.
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (i.o.) zal op deze dag laten zien hoe het gaat bijdragen aan het zichtbaar maken van de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en de oplossingsrichtingen.

Tijdens de pauzes en na afloop van de sessies kunt u op de kennismarkt de laatste marktontwikkelingen op het gebied van bodemdaling ontdekken.

Aanmelden congres
Het belooft weer een energieke dag te worden die we volgens de geldende coronamaatregelen zullen neerzetten. Vooralsnog gaan we ervanuit dat u zowel live als online aanwezig kunt zijn, aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder. Geeft u daarbij aan of u fysiek in Leeuwarden aanwezig wilt zijn óf online deelneemt.
We hebben een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in Leeuwarden, op volgorde van aanmelding worden mensen ingedeeld. U ontvangt in november van ons de bevestiging van deelname met praktische informatie.

Deelname is gratis.

Bijdragen aan congres
De afgelopen periode hebben we al mooie onderwerpen en sessies voorgedragen gekregen vanuit het netwerk. Mocht u een bodemdalingsbijdrage hebben die we niet mogen missen op 18 november; neem dan contact op met Rienske Zegwaard via 06 26871962 of stuur een mail naar: info@slappebodem.nl

Aanmelden kennismarkt
Wanneer u met een stand uw laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling tentoon wilt stellen, kunt u contact met ons opnemen met Simone Abel via 06 10434758 of stuur een mail naar: info@slappebodem.nl. Voor de deelname aan de kennismarkt vragen wij een vergoeding van 1.500 euro exclusief btw, waarmee we het Nationaal Congres Bodemdaling toegankelijk kunnen maken voor alle deelnemers. Alle deelnemers zullen tijdens aanvang, lunch, eindborrel aanwezig zijn op de kennismarkt.

Programma
9:45 - 10:25 registratie, inloop, bezoek kennismarkt

10:30 - 12:00 plenair programma met dagvoorzitter Helga van Leur

 • Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem)
 • Jan Vente (wethouder Krimpenerwaard en bestuurlijk trekker VNG netwerk Veenweiden)
 • Johan Osinga (Directeur Generaal ministerie LNV)
 • Jan van Weperen (Wetterskip Fryslan)
 • Sjaak Langeslag (Unie van Waterschappen)
 • Douwe Hoogland (gedeputeerde Provincie Friesland)
 • Roel de Jong (wethouder gemeente De Fryske Marren)
 • Erik van Zuylen (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn; Coalitie Stevige Steden)
 • Don Zandbergen (KCAF en Fundermaps)
 • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht)

12:00 - 13:00 netwerklunch en kennismarkt

13:00 - 15:00 subsessies online en fysiek

 • Bus Excursie Aldeboarn in samenwerking met NOBV
 • Inzicht in ophoogtechnieken in stedelijk gebied: Praktijkcase gemeente Woerden
 • Watervraag/ DIT Riolering Actief Grondwaterpeilbeheer Wouter Kooijman (Wareco| Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
 • Data vanuit de ruimte: keynote Ramon Hansen (TU Delft), Martijn Houtepen (SkyGeo) 
 • Regio Deal bodemdaling Groene Hart, 3 topics in de spotlight: Toolbox Bodemdaling, Regionale Funderingsloketten en bezoek de Expositie Bodemdaling Groene Hart
 • Interactieve workshop seriousgame bodemdalingsspel Dalenderwijs door Henk van Hardeveld

15:00 - 15:30 pauze, bezoek kennismarkt

15:30 - 17:30 subsessies online en fysiek

 • Bus Excursie Aldeboarn in samenwerking met NOBV
 • Adaptieve monitoring in de stad: Wat kunnen we van elkaar leren? Door Saskia Hommes (Deltares), Cees-Anton van den Dool (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling), Jeroen Kruithof (Assethub), Caja de Vries (TNO)
 • Challenge Gemeenten Bodemdalingsproof 2050. Door Arend van Woerden (Sweco) en deelexpeditieleider IBOR, Welmoed Visser (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
 • Duurzame inspirerende praktijkcases met schuimbeton toegepast in gemeenten en waterschappen
 • Maatschappelijke kosten en baten van bodemdaling. Door Andre Wooning (Rijkswaterstaat) en Irthe Noordegraaf (Acacia Water) 
 • Interactieve workshop seriousgame bodemdalingsspel Dalenderwijs door Henk van Hardeveld

17:30 - 18:30 afsluitende borrel op kennismarkt

Deel dit item op: