menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2022: Bouw beter met Bodemdaling

Op 6 oktober 2022 bezoekt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden.

We geven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade 'Building Green Cities'. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod. 

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk een pleidooi onder de aandacht gebracht bij het nieuwe kabinet. Het platform benut de aangrijpingspunten in het regeerakkoord om met alle partners en het Rijk de nationale aanpak van bodemdaling te versterken. Samen met de partners uit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) dat opgaat in het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geven we komende jaren verder gestalte aan de kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

Plenair programma 10:30-12:00 uur

  • Opening door dagvoorzitter Helga van Leur en voorzitter Platform Slappe Bodem
  • Korte update over de activiteiten van het PSB, het thema van de dag en de voortgang
  • Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Almere en Flevoland. Gesprek tussen wethouder Almere, gedeputeerde Flevoland en DB-lid Zuiderzeeland
  • Water en bodem leidend in de Ruimtelijke Ordening, wat betekent dat? 
  • Pitch door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving; gesprek met bestuurders over landelijk en bebouwd gebied
  • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens, Deltares | Universiteit van Utrecht
  • Presentatie/ toelichting nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen door voorzitter Raad van Toezicht Hugo Gastkemper
  • Afscheid Jan Vente als voorzitter van Platform Slappe Bodem

Netwerklunch 12:00-13:00 uur 

Inhoudelijke subsessies en bezoek Floriade terrein 13:00-17:00 uur 

In de middag zijn op het prachtige terrein op de Floriade diverse subsessies te volgen. Een update over de kennis van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen (NOBV); de stand van zaken op het gebied van Waterinfiltratiesystemen in landelijk gebied;

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied; Hoe word je als gemeente bodemdalingsproof? Business in Bodemdaling speciaal voor adviesbureaus, de Masterclass stevig ontwikkelen op Slappe Bodem en werksessies vanuit de Goudse Toolbox Bodemdaling als onderdeel van de roadshow van het nieuwe Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn waardevolle onderdelen van het middagprogramma.

Een beschrijving van alle sessies wordt na de zomer online met u gedeeld via deze congrespagina.

Bijdragen aan programma
Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard: info@slappebodem.nl of 06 26871962.

Bijdrage aan kennismarkt

We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/ innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 10434758. 

Bent u er dit jaar ook (weer) bij?

Aanmelden kan via onderstaande knop.


Deel dit item op: