menu
Filter

Nationaal congres bodemdaling 2022: Bouw beter met bodemdaling

Op 6 oktober 2022 landde het jaarlijkse Nationaal congres bodemdaling op de Floriade in Almere! Ook dit jaar een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur leidde als dagvoorzitter het congres in goede banen.

De deelnemers gaven hun eigen invulling aan het thema van de Floriade, 'Building green cities'. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie kwamen daarbij ook aan bod. 

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk een pleidooi onder de aandacht gebracht bij het nieuwe kabinet. Het platform benut de aangrijpingspunten in het regeerakkoord om met alle partners en het Rijk de nationale aanpak van bodemdaling te versterken. Samen met de partners uit het Nationaal kennisprogramma bodemdaling (NKB) dat opgaat in het Kenniscentrum bodemdaling en funderingen (KBF) geven we komende jaren verder gestalte aan de kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

10:30-12:00 uur • Plenair programma

 • Opening en welkom door dagvoorzitter Helga van Leur en de kersverse voorzitter en vice-voorzitter van het PSB: Michel Klijmij-van der Laan en Klazien Hartog.
 • Korte update over de activiteiten van het PSB, het thema van de dag en de voortgang
 • Lokale en regionale beschouwing: in gesprek met Jesse Luijendijk (wethouder Almere), Cora Smelik (gedeputeerde Flevoland) en Piet Boer (Heemraad Zuiderzeeland)
 • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens, Deltares/Universiteit van Utrecht
 • Nationaal Kenniscentrum bodemdaling en funderingen, Hugo Gastkemper (voorzitter raad van toezicht)
 • Water en bodem leidend, wat betekent dat?
  • Jannemarie de Jonge, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving
  • Panelgesprek met bestuurders over landelijk en bebouwd gebied:
   • Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf Drents Overijsselse Delta en bestuurslid Unie van Waterschappen
   • Hans van der Werf, directeur Friese natuur- en milieufederatie
   • Michel Klijmij-van der Laan, voorzitter PSB
 • Het funderingsprobleem, een krachtige aanpak
  • Taco Bresser, algemeen bestuur Bouwend Nederland
  • Don Zandbergen, gemeente Rotterdam en KCAF

12:00-13:00 uur • Netwerklunch en kennismarkt

Gedurende de dag konden de deelnemers de kennismarkt bezoeken. Hier presenteerden organisaties hun oplossingen en innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling.
>> Naar het overzicht

13:00-17:00 uur • Inhoudelijke subsessies (in twee ronden) en bezoek Floriade

In de middag waren er op het prachtige terrein op de Floriade diverse subsessies te volgen. Een greep uit de onderwerpen: een update over de kennis van het Nationaal onderzoeksprogramma broeikasgassen (NOBV), de stand van zaken op het gebied van waterinfiltratiesystemen in landelijk gebied, actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied, als gemeente bodemdalingsproof worden, 'business in bodemdaling' speciaal voor adviesbureaus, de masterclass stevig ontwikkelen op slappe bodem en werksessies vanuit de Goudse toolbox bodemdaling als onderdeel van de roadshow van het nieuwe Kenniscentrum bodemdaling en funderingen.

Onderaan deze pagina vindt u de flyer met een beschrijving van alle subsessies..

Download
Flyer met complete congresprogramma (1MB).pdf

Deel dit item op: