menu
Filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Op 30 mei organiseert STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) samen met Wageningen University (WU), TNO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze Deelexpeditie wordt met verschillende onderzoekers ingezoomd op de metingen die de WU en TNO uitvoeren binnen het NOBV.

Het volgende kunt u verwachten:

  • Bart Kruijt, onderzoeker bij de WU op het gebied van klimaatverandering, koolstofcyclus, land-atmosfeer interacties en het Amazonegebied, gaat in op het meten van de variatie in CO2- en methaanemissies met vaste en mobiele eddy covariance;
  • Onderzoeker Arnoud Frumau van TNO geeft een toelichting op lachgasmetingen met behulp van eddy covariance en geavanceerde apparatuur;
  • Ronald Hutjes, universitair hoofddocent landgebruik-klimaat interacties aan de WU, zoomt in op het integreren van metingen tussen de perceel- en landschapsschaal met de vliegtuigmetingen die de WU uitvoert binnen het NOBV. 

Aanmelden kan via deze link.

Deel dit item op: