menu
Filter

Presentatie en bespreking NKB Deelexpeditie Handreiking Monitoring Bodemdaling Stedelijk Gebied

Hoe kan je efficiënt en betrouwbaar bodemdaling meten in stedelijk gebied en de effectiviteit van oplossingen bepalen? Met de deelexpeditie is op deze vragen een antwoord gezocht. Inmiddels ligt er een concept Handreiking Monitoring Stedelijk Gebied. 

Met verschillende gemeenten, Deltares en andere partijen is onderzocht waar gemeenten ervaring mee hadden en waar ze tegenaan liepen bij het monitoren. De opgedane informatie is verwerkt tot een praktische handreiking waarin het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een methodische aanpak biedt, waarmee gemeenten gemakkelijk zelf aan de slag kunnen. Daarnaast is er een factsheet opgesteld waarin het proces van deze deelexpeditie wordt beschreven en een tabel wordt gepresenteerd met de kennis en ervaringen van gemeenten op het gebied van monitoringstechnieken en het doel van de monitoring. 

Tijdens de afsluitende sessie op 28 juni wordt de handreiking en factsheet gepresenteerd en besproken.

Meer informatie en inschrijven kan via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Deel dit item op: