menu
Filter

Webinar deelexpeditie Waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen

Op 8 september organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een webinar van de deelexpeditie Waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen.

Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen worden door gemeenten steeds vaker toegepast als antwoord op klimaatverandering. Eerder onderzoek toont aan dat deze verhardingen effectief bij kunnen dragen aan het beperken van wateroverlast en dat doorgroeibare verhardingen kunnen bijdragen aan het verlagen van het stedelijk hitte eiland effect. Daarnaast vergroten deze verhardingen de grondwateraanvulling en kunnen zo mogelijk bodemdaling verminderen. Tegelijkertijd mag deze grondwateraanvulling geen overlast veroorzaken in gebieden met een toch al hoge grondwaterstand.

In het voorjaar is er een eerste bijeenkomst georganiseerd waarin veel informatie en kennisvragen zijn opgehaald. Deze informatie is verwerkt tot een factsheet.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens het webinar.

Aanmelden kan via info@kennisprogrammabodemdaling.nl
Hierna ontvang je de link naar de Teams meeting van 8 september.

Deel dit item op: