menu
Filter

Werksessie kabels en leidingen in slappe bodem

Er schuilt een hele wereld achter het ontwerp, de aanleg, exploitatie en beheer van kabels en leidingen. Een vaak  onderbelicht punt is de extra complexiteit die de slappe ondergrond met zich meebrengt. Het Kenniscentrum  bodemdaling en funderingen (KBF) en het COB-latform Kabels en leidingen pakken dit vraagstuk samen op. Denkt u mee?

Bij het ontwerp en de aanleg van kabels en leidingen wordt vaak nog onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van bodemdaling. Hetzelfde geldt andersom, dat er bij reconstructies als gevolg van bodemdaling te weinig rekening wordt gehouden met de levenscyclus en werkprocessen rondom kabels en leidingen. Het  gevolg is schade aan de netwerken, afknappende leidingen met gevaarlijke situaties tot gevolg, veel extra  (onvoorziene) maatschappelijke kosten door een kortere levensduur en onbegrip en overlast voor bewoners en bedrijven. Daarnaast komen er nieuwe vraagstukken bij. Water en bodem worden sturend bij gebiedsontwikkelingen, er is een grote vervangingsopgave van bestaande infrastructuur, er komt veel nieuw te  ontwikkelen gebied bij en dat alles moet bodemdalingbestendig, klimaatadaptief, energiebewust en circulair worden aangelegd. De werksessie is de eerste stap op weg naar een deelexpeditie over dit onderwerp. 


Download
Uitnodiging werksessie kabels en leidingen 8 dec. 2022 (1.5 MB).pdf

Deel dit item op: