menu
Filter

Webinar Boeren bij een hoog grondwaterpeil

Op 21 november 2022 organiseert het Veenweiden innovatieprogramma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal onderzoeksprogramma broeikasgassen veenweiden (NOBV) een webinar over boeren bij een hoog grondwaterpeil.

De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten opgestart waarin onderzoek wordt gedaan naar het verhogen van het grondwaterpeil als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden. Wat weten we op dit moment al over de effecten van een hoger grondwaterpeil? Welke technische mogelijkheden zijn er om het peil te verhogen en wat betekent een hoger peil voor de bedrijfsvoering? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar.

Deel dit item op: