menu
Filter

Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s

De bodemdalingsopgave is een goed voorbeeld van een integrale gebiedsgerichte opgave. In een workshop op 12 december 2022 wordt stilgestaan bij de juridisch-bestuurlijke knelpunten, de mogelijke oplossingen daarvoor en de implementatie van die oplossingen.

Tijdens de workshop staat de volgende vraag centraal:

Hoe kan het (omgevings)recht bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave in landelijk en bebouwd gebied?

Er wordt onder meer ingegaan op de juridische instrumenten die overheden kunnen inzetten om een dergelijke aanpak te bereiken (bijvoorbeeld wijziging van het peilbesluit of het bestemmingsplan, het stellen van algemene regels in de keur of een provinciale of gemeentelijke verordening) en de juridische grenzen en randvoorwaarden (nadeelcompensatie) voor de inzet van deze instrumenten.

Download
Uitnodiging workshop juridische aspecten bodemdaling (175 KB).pdf

Deel dit item op: