menu
Filter

Bijeenkomsten over grondwater en 'water en bodem sturend'.

Op 31 mei 2023 (Delft) en 13 juni 2023 (Zutphen) organiseren het ministerie van IenW en Deltares, in samenwerking met de partijen betrokken bij de Studiegroep Grondwater, twee bijeenkomsten over grondwater en 'water en bodem sturend'.

De Studiegroep Grondwater heeft in haar advies Grondwater is onzichtbaar én onmisbaar aangegeven dat de druk op de bescherming en gebruik van het grondwater in negatieve zin enorm is toegenomen. De urgentie om in actie te komen is zowel door het advies van de Studiegroep Grondwater als in de brief over 'water en bodem sturend' aangegeven. Daarover willen de partijen graag met u in gesprek.

Veel partijen hebben een rol in het grondwaterbeheer en werken al actief (samen) aan oplossingen. De problemen gezamenlijk aanpakken biedt kansen om de toestand van het grondwater sneller te verbeteren. Belangrijk is dat hier voldoende kennis, gegevens en instrumenten voor beschikbaar zijn. Zo is door Deltares, in opdracht van het ministerie van IenW,  de integrale grondwaterstudie Nederland uitgevoerd, waarin op basis van de laatste inzichten en gegevens ruimtelijk wordt aangegeven waar de problemen en mogelijk ook de oplossingen zitten.

In de twee bijeenkomsten delen de organisatoren de resultaten van de grondwaterstudie en koppelen ze deze aan voorbeelden waar partijen in de regio al actief mee aan de slag zijn. De bijeenkomsten zijn een mogelijke opstap naar blijvende ontmoetingen rond de gezamenlijke inspanningen om de toestand van grondwater te verbeteren.

LET OP: de bijeenkomsten zijn regiospecifiek. Op 31 mei 2023 is in Delft een bijeenkomst  over de problematiek voor laag Nederland en op 13 juni 2023 is in Zutphen een bijeenkomst over de problematiek voor hoog Nederland.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt en dan kunt u zich ook aanmelden voor de dag. Er is een maximum aantal deelnemers.

Deel dit item op: