menu
Filter

Gemeenten

Gemeenten beheren openbare ruimten, wegen en rioleringen. De meerkosten van onderhoud en beheer van openbare ruimte en infrastructuur voor gemeenten op slappe bodem blijken 2x zo hoog als bij gemeenten op sterke bodem. Met toepassing van innovatieve, lichte technieken kunnen gemeenten op slappe bodem gezamenlijk 119 miljoen euro per jaar besparen. Voor gemeenten met zakkende bodem in West-Nederland is dat is ongeveer 17 euro per inwoner per jaar. (Snelwegen, spoorwegen en provinciale wegen zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten). Gemeenten spelen ook een rol in het landelijke gebied. Niet alleen waar het gaat om het agrarische gebruik, maar ook natuur, recreatie en landschap. Gemeenten zijn hierover doorlopend in gesprek met inwoners, waterschap en provincie. Een nauwgezette dialoog in samenspraak met betrokken waterschap en agrariƫrs is cruciaal voor het draagvlak van een passende oplossing.

Gemeenten werken al aan oplossingen rond bodemdaling. Voorbeelden zijn te zien via onderstaande links.

Inspiratie cases:
Coalitie Gouda Stevige Stad
Rapport Kosten in Beeld 
Rapportage PBL Dalende bodem, stijgende kosten

Download
Illustratie Kosten in beeld.pdf
Rapport Kosten in beeld.pdf