menu
Filter

Toegankelijkheidsverklaring

Platform Slappe Bodem wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

De website van Platform Slappe Bodem voldoet zoveel mogelijk aan de richtlijnen van de toegankelijkheidsnorm. Daar waar wij nog niet voldoen aan deze eisen werken wij aan de oplossingen hiervoor. Wij hebben nog geen toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren en dit is nog niet ingepland.

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.
  • We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met info@slappebodem.nl.