menu
Filter

Word deelnemer

Voor een complexe opgave als bodemdaling geldt; alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. We werken nauw samen met kennisinstellingen en marktpartijen.
 

  • We bieden een bestuurlijk en ambtelijk netwerk met specifieke kennis en ervaring op het gebied van bodemdaling/ slappe bodem, inclusief waterschappen en provincie(s) en kennisinstituten;
  • We genereren nationale agendering voor  bodemdaling om kennisontwikkeling, beleid en middelen rondom bodemdaling te realiseren;
  • Er is nauwe betrokkenheid bij het nationaal kennisprogramma bodemdaling en agendering van onderzoek op dit gebied (en medefinancier via  het Platform Slappe Bodem);
  • U blijft op (de) hoogte van nieuwe ontwikkelingen en resultaten van onderzoek;
  • Goede ervaringen bij projecten zetten we graag in onze digitale etalage als ‘krenten uit de pap’ en ook op ons jaarlijkse nationale congres bodemdaling. Dit biedt deelnemers aan het Platform de kans om zichzelf positief en als actieve deelnemer op het gebied van bodemdaling te profileren en opgedane kennis te delen. Hiermee kunnen we laten zien dat veel overheden al (langer) heel goed bezig zijn met oplossingen/ oplossingsrichtingen om bodemdaling beheersbaar te krijgen.

Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking? Meer informatie over onze structuur via wie zijn wij?
Neem contact op met Jeroen Mekenkamp, secretaris Platform Slappe Bodem via info@slappebodem.nl

Deelnemer worden

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan onderstaande gegevens is dan nemen wij zsm contact met op.

Naam
Organisatie
Telefoon
E-mailadres
Vraag/opmerking