menu
Filter

Perspagina

Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking voor en door lokale en regionale overheden. We laten ons voeden door de expertise van kennisinstituten en de ervaring binnen actuele praktijkprojecten. Platform Slappe Bodem genereert bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

Bent u journalist van een journalistiek medium? Meld u dan aan voor onze perslijst via info@slappebodem.nl

Contactgegevens pers:
Secretaris Platform Slappe Bodem
Jeroen Mekenkamp 
info@slappebodem.nl
06 1929 5415

Communicatie Platform Slappe Bodem: 
Rienske Zegwaard  
info@slappebodem.nl 
06 2687 1962

Feiten over bodemdaling
Wilt u feiten checken en lezen wat al bekend is over bodemdaling? Kijk dan op de Q&A pagina van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. 

Beeldmateriaal
Het Platform Slappe Bodem heeft een mediacampagne gemaakt waarin met humor aandacht gevraagd wordt voor bodemdaling in Nederland. De ludieke filmpjes zijn te vinden op ons YouTube kanaal. Ook is daar de documentaire 'Het zinkende land' te vinden, die de gevolgen belicht van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland en laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden aan oplossingen werken.

Fotomateriaal

Beelden zijn alleen te redactioneel te gebruiken in relatie tot het onderwerp bodemdaling mits voorzien van de volgende bronvermelding: Platform Slappe Bodem / fotografie Vincent Basler. Wilt u de beelden toch commercieel gebruiken, neem dan contact op met: photo@vincentbasler.com
Download foto's (57,4 Mb)