menu
Filter

NKB online seminar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld!

Datum:
dinsdag 9 juni 2020
Locatie:
online
Tijd:
12:30 - 14:00

Op 9 juni 2020 organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een online seminar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld!

Bodemdaling in beeld is een webinar voor iedereen die betrokken is bij veenbodemdaling in Nederland. Met updates over de projecten, opnames vanuit het veld, polls en live chatsessies - voor en door het NKB netwerk en geïnteresseerde professionals.
Het webinar vindt plaats op 9 juni van 2020 van 12.30 tot 14.00 uur.

Aanmelden kan op via deze link.
Mocht u 9 juni niet live kunnen deelnemen: als u zich aanmeldt ontvangt u na afloop automatisch de terugkijklink.

NKB online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Datum:
maandag 29 juni 2020
Locatie:
online
Tijd:
09:00 - 10:30

Op 29 juni vind een online deelexpeditie plaats vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

In 2019 is er een grootschalig onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen gestart: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel is om te onderzoeken wat de uitstoot precies is en in welke mate maatregelen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissie en daarmee aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Als u wilt weten wat onderzocht wordt en hoe dat gedaan wordt, neem dan deel aan de online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden op 29 juni van 9:00-10:30 uur.

De kennismakelaars van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling van natte teelten en onderwaterdrainage staan paraat om in de live chatsessie vragen te beantwoorden. Meer informatie...

Groene cirkel kaas en bodemdaling

Datum:
vrijdag 18 september 2020
Tijd:
13:00 - 17:30

Op 18 september 2020 vindt de informatieve netwerkbijeenkomst Groene cirkel kaas en bodemdaling plaats. De bijeenkomst zou op 2 april 2020 gehouden worden, maar is vanwege maatregelen rondom het corona-virus verplaatst.

In de Groene cirkel kaas en bodemdaling wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven, het versterken van de biodiversiteit en nog betere (h)eerlijke zuivelproducten. Na de kick of op 2 februari 2019 is de bijeenkomst gericht op het tonen van de bereikte resultaten en op netwerken.

Meer informatie over de Groene cirkel kaas en bodemdaling en een film.

Nationaal Congres Bodemdaling 2020 op Fort Wierickerschans

Datum:
donderdag 19 november 2020
Locatie:
Fort Wierickerschans in Bodegraven

De voorbereidingen voor het Nationaal Congres Bodemdaling 2020 zijn begonnen. Het congres gaat plaatsvinden op 19 november op Fort Wierickerschans in Bodegraven (uiteraard met in acht neming van RIVM voorschriften die dan gelden). We gaan van de nieuwe Hollandse waterlinie naar de oude Hollandse waterlinie; op veenweidegrond midden in bodemdalingsgebied.

Kijk hier om alvast een indruk te krijgen van de locatie.

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 24 november 2020
Locatie:
Figi Zeist
Tijd:
08:30 - 18:00

Symposium Bodem Breed, vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals.

De bodem staat weer nadrukkelijk in de belangstelling en ook weer op de politieke agenda. Op nationale schaal zijn er gelden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan. Nieuwe stoffen die het grondverzet bij werken aan banden leggen, mogen inmiddels ook op ruime belangstelling rekenen. Het ministerie van LNV heeft zich ten doel gesteld dat dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd zijn. En op internationale schaal heeft het VN-klimaatpanel IPCC een duidelijke boodschap afgegeven dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met de uitputting van de bodem. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de toenemende aandacht voor de bodem.

De oorspronkelijke datum van het Symposium Bodem Breed was verzet naar 2 juni. Door de zeer recente maatregelen van de regering is deze datum onhaalbaar en ook ongewenst gebleken. Daarom is het Symposium Bodem Breed opnieuw verplaatst en nu naar dinsdag 24 november 2020 te Figi in Zeist.

Meer informatie