menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2022: Bouw beter met Bodemdaling

Datum:
donderdag 6 oktober 2022
Tijd:
10:00 - 17:00

Op 6 oktober 2022 bezoekt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden.

We geven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade 'Building Green Cities'. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod. 

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk een pleidooi onder de aandacht gebracht bij het nieuwe kabinet. Het platform benut de aangrijpingspunten in het regeerakkoord om met alle partners en het Rijk de nationale aanpak van bodemdaling te versterken. Samen met de partners uit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) dat opgaat in het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geven we komende jaren verder gestalte aan de kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

Plenair programma 10:30-12:00 uur

  • Opening door dagvoorzitter Helga van Leur en voorzitter Platform Slappe Bodem
  • Korte update over de activiteiten van het PSB, het thema van de dag en de voortgang
  • Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Almere en Flevoland. Gesprek tussen wethouder Almere, gedeputeerde Flevoland en DB-lid Zuiderzeeland
  • Water en bodem leidend in de Ruimtelijke Ordening, wat betekent dat? 
  • Pitch door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving; gesprek met bestuurders over landelijk en bebouwd gebied
  • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens, Deltares | Universiteit van Utrecht
  • Presentatie/ toelichting nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen door voorzitter Raad van Toezicht Hugo Gastkemper
  • Afscheid Jan Vente als voorzitter van Platform Slappe Bodem

Netwerklunch 12:00-13:00 uur 

Inhoudelijke subsessies en bezoek Floriade terrein 13:00-17:00 uur 

In de middag zijn op het prachtige terrein op de Floriade diverse subsessies te volgen. Een update over de kennis van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen (NOBV); de stand van zaken op het gebied van Waterinfiltratiesystemen in landelijk gebied;

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied; Hoe word je als gemeente bodemdalingsproof? Business in Bodemdaling speciaal voor adviesbureaus, de Masterclass stevig ontwikkelen op Slappe Bodem en werksessies vanuit de Goudse Toolbox Bodemdaling als onderdeel van de roadshow van het nieuwe Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn waardevolle onderdelen van het middagprogramma.

Een beschrijving van alle sessies wordt na de zomer online met u gedeeld via deze congrespagina.

Bijdragen aan programma
Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard: info@slappebodem.nl of 06 26871962.

Bijdrage aan kennismarkt

We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/ innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 10434758. 

Bent u er dit jaar ook (weer) bij?

Aanmelden kan via onderstaande knop.


Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Datum:
dinsdag 27 september 2022

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) start 27 september 2022 in samenwerking met diverse kennisinstellingen de vernieuwde cursus Aanpak Funderingsproblematiek. Het wordt georganiseerd door PAO Techniek en Management (TU Delft) en KCAF.

In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden. De volledige cursus bestaat uit 4 modules, verspreid over 8 cursusdagen. Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen de 2 modules te volgen die op funderingsonderzoek en –herstel gericht zijn. In dat geval start je op 1 november 2022.

De cursus is bedoeld voor (aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren.

Meer informatie en inschrijven via de website van KCAF.

LOSS (Living on Soft Soils - Subsidence & Society) symposium

Datum:
donderdag 3 november 2022

Op 3 november 2022 vindt het LOSS (Living on Soft Soils - Subsidence & Society) symposium plaats.

Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u het hier.

Nationaal Deltacongres 2022

Datum:
donderdag 10 november 2022
Locatie:
Haarlem en online
Tijd:
09:30 - 17:00

Het dertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in het Philharmonie in Haarlem. Het is een hybride congres: deels online en deels op locatie in het centrum van Haarlem. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma.

Jaarcongres KCAF 22 november 2022 te Schiedam

Datum:
dinsdag 22 november 2022
Locatie:
Schiedam

Op 22 november 2022 organiseert het KCAF in samenwerking met de gemeente Schiedam haar jaarlijkse Congres. Naast de traditionele aspecten van houten palen problematiek, komen aspecten als funderingen op staal, bodemdaling, klimaat effecten en innovatieve ontwikkelingen in de aanpak aan bod. Het programma wordt binnenkort gepubliceerd.

Het plenair deel in de ochtend word afgewisseld met diverse korte presentaties en workshops in drie parallelsessies in de middag. Ook is er een informatiemarkt. 

Meer informatie via de website van het KCAF.

TISOLS

Datum:
maandag 17 april 2023
Locatie:
Delft en Gouda

Van 17 tot 21 april 2023 vindt TISOLS plaats. Het 10th International Symposium on Land Subsidence gaat neerstrijken in Delft en Gouda. 

Meer informatie is te vinden op de website van TISOLS