menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2024

Datum:
donderdag 21 november 2024
Tijd:
10:00 - 17:00

Het Nationaal Congres Bodemdaling zal dit jaar plaatsvinden op 21 november. Meer informatie over de locatie en het programma wordt in de loop van het jaar bekend gemaakt. 

Benieuwd naar het congres van afgelopen jaar? Bekijk hier de terugblik

NOBV-Webinar 'CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden'

Datum:
maandag 10 juni 2024
Tijd:
10:00 - 11:30

Het NOBV doet op verschillende plekken in het veenweidegebied onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen tegen broeikasgasemissies. Er wordt gemeten bij grasland en bij met natte teelten en natuur. Wat weten we inmiddels over CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden en over opslag van CO2? En hoe kan die kennis gebruikt worden voor het verbeteren van rekenmodellen die nodig zijn voor het maken van beleid voor effectieve maatregelen? Daarover gaat dit NOBV-webinar op 10 juni. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het project INSURE waarin onderzoek is gedaan naar CO2-emissies uit grasland in Zegveld.

Datum en tijd: 10 juni 2024 van 10.00-11.30 uur

Locatie: Online (Teams)

Aanmelden 

  • Programma:
  • Daniël van de Craats, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, geeft een presentatie over de bevindingen vanuit INSURE, modelleren van emissies met het SWAP-Animo model en klimaatscenario’s.
  • PhD Alexander Buzacott (Vrije Universiteit) geeft een presentatie over methaanemissies uit grasland, natte teelten en natte natuur op verschillende NOBV-locaties. Let op: deze presentatie zal in het Engels zijn. 
  • Onderzoeker Merit van den Berg (Vrije Universiteit) zoomt in op het modelleren van methaanemissies met behulp van het Peatland-VU model.
  • Roel Melman, adviseur bodem- en grondwatersystemen bij Deltares, gaat tot slot in op de effecten van pH en bodemtemperatuur bij cranberryteelt.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Reserveert u 10 juni in uw agenda? Aanmelden kan via deze link.

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Datum:
maandag 17 juni 2024
Locatie:
Nieuwegein

De provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 17 juni 2024 in Nieuwegein het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat? 

En heb je zelf ideeën voor een onderwerp? Meld het bij Saskia van Otterloo

In april 2024 wordt het programma bekendgemaakt en kun je je inschrijven. Wil je de uitnodiging ontvangen Ga dan naar het formulier om je je gegevens achter te laten. Ben je geabonneerd op de nieuwsbrief klimaatadaptatie? Ook daarin wordt het programma bekendgemaakt.

SIKB jaarcongres

Datum:
donderdag 26 september 2024
Locatie:
Prodentfabriek in Amersfoort

Het jaarcongres van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vindt op 26 september 2024 plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort.

2024 is in veel opzichten een jaar van beweging. Een jaar waarin we met nieuwe regels werken nu de Omgevingswet van kracht is geworden. Een jaar waarin onze voortgang op de Kaderrichtlijn Water wordt gemeten. Een jaar waarin het graven, saneren, bouwen en werken aan, en in de bodem, archeologie en waterbeheer – en vooral het beschermen ervan – onverminderd doorgaat. En … een Olympisch jaar.

Het SIKB Jaarcongres 2024 staat in het teken van de parallellen tussen de wereld van de sport en de wereld van bodem, water, data-uitwisseling en archeologie. Wat kunnen professionals in ons werkveld leren van topsporters? Hoe leggen wij onze lat zo hoog mogelijk en wat is daarvoor nodig? Welke innovaties, net als in de sport, helpen ons daarbij? Hoe pas je die toe en wat zijn de spelregels?