menu
Filter

Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling

Datum:
donderdag 24 juni 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 12:30

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak oplevert? Wat draagt een goede omgang met bodemdaling bij aan onze brede welvaart? Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling presenteert op 24 juni aanstaande de eerste Waarderingchallenge. Daarin gaan we interactief met elkaar in debat, ranken en interessante cases uitdiepen. Na het bijwonen van deze challenge ga je met nieuwe kennis, kunde en energie weer aan de slag!

In dit interactieve webinar presenteren Andre Wooning (RWS) en Irthe Noordegraaf (Acacia Water) de bevindingen en uitkomsten uit de deelexpeditie MKBA’s van het NKB.  Daarnaast bieden we een aantal interactieve sessies aan, waarin we Brede Welvaart, de Waardering van Cultureel erfgoed en de Waardering van CO2 reductie (Valuta voor Veen), voor het voetlicht brengen. Het eerste  bodemdalingsjournaal samen met Gilles Erkens (Deltares/ Universiteit van Utrecht) wordt hier ook gepresenteerd.

Nog niet aangemeld? Gelukkig kan dat nog online via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Studiedag Funderingsaanpak 2021

Datum:
dinsdag 14 september 2021
Locatie:
New Babylon, Den Haag
Tijd:
09:00 - 17:00

Op 14 september organiseert SPRYG de tweede editie van de studiedag Funderingsaanpak 2021. We staan voor een flinke funderingsproblematiek in Nederland voor zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw. Ruim 1 miljoen panden dreigt te verzakken door slappe bodem, laag grondwaterpeil en de toenemende periodes van extreme droogte. Wat zijn de keuzes, dilemma's en kosten? Wat zijn kansrijke oplossingen?

Dat zijn de onderwerpen van deze studiedag. Dé funderingsexperts geven concrete handvatten voor een effectieve funderingsaanpak: van juridische- en technische aspecten, businesscase, tot praktijkaanpak met (integrale) samenwerkingskansen. 

Voor het actuele programma en om in te schrijven kijkt u op de website  van SPRYG.

Nationaal Congres Bodemdaling 2021

Datum:
donderdag 18 november 2021
Locatie:
Friesland en online
Tijd:
10:00 - 17:00

Op 18 november 2021 aanstaande vindt ons jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats. We treffen elkaar dit jaar in Friesland om de netten op te halen rondom agendering, verfrissende visies, toonaangevende projecten, actieve netwerken en kennisontwikkeling van bodemdaling in landelijk en bebouwd gebied. Dit organiseren we in nauwe samenwerking met onze partners, deelnemers aan de Coalitie Stevige Steden en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. 

Met misschien wel een nieuwe kabinet aan het roer en de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier voor 2022 is er in november weer volop informatie uit te wisselen omtrent bodemdaling in beleidskaders en concrete aanpak.
 
Fysiek of online… we laten het voor nu nog in het midden. Zeker is dat we met de organisatie, betrokken sprekers en bezoekers (waar toegestaan) dit jaar naar het noorden van Nederland af zullen reizen om onze visies verder te verruimen. Helga van Leur, betrokken bij klimaat en duurzaamheid, zal ons dit jaar door de dag heen leiden. Alles is uiteraard via een live-stream te volgen.
 
In de zomermaanden werken we verder aan de programmering.
Heeft u ideeën/ suggesties? Lever deze aan bij Rienske Zegwaard via info@slappebodem.nl
Interesse in een stand op het congres? Simone Abel houdt u op de hoogte van de mogelijkheden, ook zij is bereikbaar via info@slappebodem.nl.

Aanmelden voor het congres kan via het formulier op onze website.

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

Datum:
dinsdag 7 december 2021

Op 7 en 8 december 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link.