menu
Filter

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 2 juni 2020
Locatie:
Figi Zeist
Tijd:
08:30 - 18:00

Symposium Bodem Breed, vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals.

De bodem staat weer nadrukkelijk in de belangstelling en ook weer op de politieke agenda. Op nationale schaal zijn er gelden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan. Nieuwe stoffen die het grondverzet bij werken aan banden leggen, mogen inmiddels ook op ruime belangstelling rekenen. Het ministerie van LNV heeft zich ten doel gesteld dat dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd zijn. En op internationale schaal heeft het VN-klimaatpanel IPCC een duidelijke boodschap afgegeven dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met de uitputting van de bodem. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de toenemende aandacht voor de bodem.

Dit jaar zijn we met Bodem Breed te gast bij de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Deze organisaties gaan de komende jaren intensief met elkaar samenwerken en invulling geven aan de uitdagingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt.

Meer informatie

Opening Hoogwater boerderij

Datum:
donderdag 11 juni 2020
Locatie:
KTC Zegveld
Tijd:
10:30 - 13:00

Kun je boeren bij een hogere grondwaterstand?
Op 11 juni is de start van Boeren bij Hoog Water en de opening van de Hoogwaterboerderij.

Wat betekent hoogwater voor bodem, gewas en koeien? Net als arbeid en inkomen en duurzaamheidsdoelen voor klimaat en milieu, belangrijke voorwaarden voor agrarisch ondernemen. Op de Hoogwaterboerderij worden  de mogelijkheden verkend; wat werkt wél en wat niet. Daarvoor wordt niet alleen kennis, techniek en innovatie ingezet, maar ook de samenwerkingskracht van onderzoek, praktijk, waterschappen en overheden. Samen voor agrarisch perspectief op veen.

Kijk op de website Hoogwaterboerderij.

Groene cirkel kaas en bodemdaling

Datum:
vrijdag 18 september 2020
Tijd:
13:00 - 17:30

Op 18 september 2020 vindt de informatieve netwerkbijeenkomst Groene cirkel kaas en bodemdaling plaats. De bijeenkomst zou op 2 april 2020 gehouden worden, maar is vanwege maatregelen rondom het corona-virus verplaatst.

In de Groene cirkel kaas en bodemdaling wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven, het versterken van de biodiversiteit en nog betere (h)eerlijke zuivelproducten. Na de kick of op 2 februari 2019 is de bijeenkomst gericht op het tonen van de bereikte resultaten en op netwerken.

Meer informatie over de Groene cirkel kaas en bodemdaling en een film.

Nationaal Congres Bodemdaling 2020 in Almere

Datum:
donderdag 12 november 2020
Locatie:
Almere

De voorbereidingen voor het Nationaal Congres Bodemdaling 2020 zijn begonnen. Het congres gaat plaatsvinden op 12 november in Almere (uiteraard met in acht neming van RIVM voorschriften die dan gelden). Daarmee verlaten we de veengebieden voor even en komen we in de slappe klei terecht. Hoewel Almere een jonge stad is, liggen er al grote uitdagingen rondom bodemdaling.