menu
Filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Datum:
maandag 30 mei 2022
Locatie:
online
Tijd:
10:00 - 11:30

Op 30 mei organiseert STOWA/Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) samen met Wageningen University (WU), TNO en het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. In deze Deelexpeditie wordt met verschillende onderzoekers ingezoomd op de metingen die de WU en TNO uitvoeren binnen het NOBV.

Het volgende kunt u verwachten:

  • Bart Kruijt, onderzoeker bij de WU op het gebied van klimaatverandering, koolstofcyclus, land-atmosfeer interacties en het Amazonegebied, gaat in op het meten van de variatie in CO2- en methaanemissies met vaste en mobiele eddy covariance;
  • Onderzoeker Arnoud Frumau van TNO geeft een toelichting op lachgasmetingen met behulp van eddy covariance en geavanceerde apparatuur;
  • Ronald Hutjes, universitair hoofddocent landgebruik-klimaat interacties aan de WU, zoomt in op het integreren van metingen tussen de perceel- en landschapsschaal met de vliegtuigmetingen die de WU uitvoert binnen het NOBV. 

Aanmelden kan via deze link.

Webinar bodemdaling en funderingsopgave

Datum:
maandag 13 juni 2022
Locatie:
online
Tijd:
19:30 - 21:00

Op 13 juni aanstaande organiseert Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en Rijksdienst voor ondernemend Nederland een online bijeenkomst voor nieuwe raadsleden. Het webinar vindt plaats van 19.30 tot 21 uur.

Daarin bieden we een introductie bodemdaling en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor gemeenten.

PROGRAMMA (19.30 -21 uur)

  • Welkom door dagvoorzitter Rienske Zegwaard | Platform Slappe Bodem
  • Introductie veenbodemdaling en klimaatverandering: ontstaan, impact in landelijk en bebouwd gebied | Gilles Erkens (Deltares | Universiteit van Utrecht)
  • Impact op gemeentelijke infrastructuur, begroting en compensatiefonds, welke stappen kun je zelf ondernemen | Arend van Woerden (Sweco | gemeente Woerden)
  • Funderingsopgave voor inwoners en bedrijven, hoe krijg je al gemeente inzicht in de lokale opgave en kun je je dienstverlening verbeteren? | Frank van Lier (directeur Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, KCAF)
  • Ondersteuning voor gemeenten vanuit het Rijk | Pim de Waard (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, RVO)

Meer informatie en aanmelden kan via info@slappebodem.nl
Voorafgaand aan de bijeenkomst versturen we een Teams-link naar alle deelnemers.

Nationaal Congres Bodemdaling 2022

Datum:
donderdag 6 oktober 2022
Tijd:
10:00 - 17:00

Op 6 oktober 2022 bezoekt het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling de Floriade in Almere! Onder leiding van dagvoorzitter Helga van Leur gaan we dit jaar voor een enerverende live editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling.

Foto gemeente Almere

De circulaire benadering van Floriade en de bodemgesteldheid waarop ons congres plaatsvindt geven we daarbij een gepaste plaats. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod. Het volledige programma zal voor de zomer online staan.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk een pleidooi onder de aandacht gebracht bij het nieuwe kabinet. Het platform benut de aangrijpingspunten in het regeerakkoord om met alle partners en het Rijk de nationale aanpak van bodemdaling te versterken.
Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten en de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Bijdragen aan programma
Voor inhoudelijke bijdragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard: info@slappebodem.nl of
06 26871962.

Bijdrage aan kennismarkt
We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/ innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 10434758. 

Bent u er dit jaar ook (weer) bij?

Aanmelden kan via onderstaande knop.


LOSS (Living on Soft Soils - Subsidence & Society) symposium

Datum:
donderdag 3 november 2022

Op 3 november 2022 vindt het LOSS (Living on Soft Soils - Subsidence & Society) symposium plaats.

Zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u het hier.