menu
Filter

NKB webinar Nieuwe KIWA richtlijn waterinfiltratie-systemen

Datum:
maandag 17 mei 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 11:00

Op 17 mei 2021 van 9.30-11.00 uur organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met KIWA en de Provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In deze online bijeenkomst komen de factoren aan bod die van belang zijn voor een correcte aanleg. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen over de aanleg van waterinfiltratiesystemen. 

Aanmelden kan via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

Datum:
dinsdag 18 mei 2021

Op 18 en 19 mei 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 1 juni 2021
Locatie:
online

Om niet nog een jaar Symposium Bodem Breed te missen en om de continuïteit te waarborgen, is besloten om Bodem Breed in juni 2021 volledig digitaal te organiseren. Het evenement vindt plaats in de eerste weken van juni.

Meer informatie op de website Symposium Bodem Breed.

De eerste Veenweide omloop

Datum:
donderdag 3 juni 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:00 - 12:30

De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle partijen is nodig om het doel te realiseren.

Daarom wordt op 3 juni een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor de uitwisseling van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk.

Vorig jaar is het interbestuurlijke Veenweide programma van start gegaan om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren. Het programma wordt intensief geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waar naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiële hoek) aan deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.

Meer informatie volgt.

Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling

Datum:
donderdag 24 juni 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 12:30

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling presenteert op 24 juni aanstaande de eerste Waarderingschallenge; Waardering van Bodemdaling. 

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak opleveren? Daarover gaan we interactief met elkaar in debat, ranken en interessante cases uitdiepen. De deelexpedities van het kennisprogramma zullen hier hun opgedane kennis en kunde voor het voetlicht brengen.

Aanmelden kan via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Nationaal Congres Bodemdaling 2021

Datum:
donderdag 18 november 2021
Tijd:
10:00 - 17:00

18 november aanstaande komen we bij elkaar in Noord Holland om de netten op te halen rondom agendering, verfrissende visies, toonaangevende projecten, actieve netwerken en kennisontwikkeling van bodemdaling in landelijk en stedelijk gebied. Fysiek/ online… we laten het voor nu nog in het midden, maar dat we elkaar treffen op deze dag is een feit. 

We houden u op de hoogte van onze programmering!