menu
Filter

TISOLS 2020 Living with Subsidence

Datum:
maandag 20 april 2020
Locatie:
Delft en Gouda

From 20 – 24 April 2020, the Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS) will take place in Delft - Gouda, the Netherlands. 

Land subsidence, or land-level lowering, is a major problem that threatens the viability and sustainable economic development for millions of people throughout the world, especially in (but not restricted to) highly urbanized coastal areas. It is often a result of overexploitation of groundwater resources. The total costs globally amount up to many billions of dollars annually.

New innovative technologies and approaches are needed to reduce or, in the best case, to stop land subsidence. TISOLS intends to bring together 300+ international experts to share the latest research and insights on natural and anthropogenic land-level lowering.
At TISOLS in the Netherlands, we provide a platform to share our understanding of land subsidence, reliable data, and innovative techniques. Ultimately, we aim to increase the acknowledgement of the land subsidence problem in order to devise targeted strategies and solutions for long-term sustainable living conditions in subsiding areas. This means that at TISOLS we take on the challenge that lies in linking hydrological, geotechnical and geological knowledge to policy and socially acceptable solutions.
TISOLS is organized under the auspices of the Unesco IHP Land Subsidence International Initiative. This working group has endeavored to improve and disseminate knowledge on land subsidence since the 1970s, through International Symposia on Land Subsidence, collaborative projects and publications.
 
More information

Symposium Bodem Breed

Datum:
donderdag 9 april 2020
Locatie:
Figi Zeist
Tijd:
08:30 - 18:00

Symposium Bodem Breed, vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals.

De bodem staat weer nadrukkelijk in de belangstelling en ook weer op de politieke agenda. Op nationale schaal zijn er gelden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan. Nieuwe stoffen die het grondverzet bij werken aan banden leggen, mogen inmiddels ook op ruime belangstelling rekenen. Het ministerie van LNV heeft zich ten doel gesteld dat dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd zijn. En op internationale schaal heeft het VN-klimaatpanel IPCC een duidelijke boodschap afgegeven dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met de uitputting van de bodem. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de toenemende aandacht voor de bodem.

Dit jaar zijn we met Bodem Breed te gast bij de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Deze organisaties gaan de komende jaren intensief met elkaar samenwerken en invulling geven aan de uitdagingen die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt.

Meer informatie

Nationaal Congres Bodemdaling

Datum:
donderdag 21 november 2019
Locatie:
Fort Voordorp nabij Utrecht
Tijd:
10:00 - 17:30

Eind november 2019 wordt volgens traditie weer een complete dag over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland georganiseerd. Op dit jaarlijkse congres van het Platform Slappe Bodem presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, beheer en onderhoud, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening.

Het Platform Slappe Bodem presenteert onder meer de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar met heldere speerpunten. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zijn er presentaties over kenniszaken zoals broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en governancevraagstukken. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe plannen van waterschappen en provincies na de verkiezingen van 2019 en de samenhang van nationale programma’s waarin bodemdaling een rol heeft. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunnen deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Tijdschema
De dag kent dezelfde opbouw als voorgaande jaren. Na een plenair ochtendprogramma van 10.30 tot 12.00 uur is er een lunch waarbij u ook de kennismarkt kunt bezoeken. Daarna volgen drie ronden met subsessies, verzorgd door leden uit het netwerk. Rond 16.00 uur kunt u napraten tijdens de borrel en nogmaals de kennismarkt bezoeken.

Wie
Tijdens het plenaire programma zal Inge Diepman wederom aantreden als dagvoorzitter. Andere bekende gezichten zijn Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem) en Gilles Erkens (bodemdalingsexpert bij Deltares en Universiteit Utrecht). Zij worden bijgestaan door Hanke Bruins Slot (gedeputeerde provincie Utrecht) en  Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Vanuit het Rijk komen Erik Jan van Kempen, (directeur-generaal Omgevingswet) en Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied) aan het woord. Historicus Maarten van Rossem zorgt voor de kritische noot en het maatschappelijk perspectief.

Programma
Het hele programma vindt u hieronder.

Aanmelden
Het maximum aantal deelnemers aan het congres is bereikt. Als u een e-mail stuurt naar info@slappebodem.nl wordt u op de reservelijst geplaatst.