menu
Filter

Datum: juni 2022

Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling van start

De gemeenteraad van Gouda heeft woensdagavond 1 juni jl. de financiële middelen vrijgemaakt voor de aankoop van het Arti Legi gebouw aan de Markt in Gouda. Met dit prachtige gebouw is daarmee een locatie gevonden voor het Nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. In de komende maanden wordt het Kenniscentrum verder ingericht. De opening staat gepland voor dit najaar. Eerder al is de Stichting Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht.

Het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en de overheden die actief zijn op deze onderwerpen. In de komende maanden werken zij gezamenlijk toe naar de lancering van het Kenniscentrum. Zij brengen ook de kennis samen die in het Kenniscentrum toegankelijk wordt gemaakt. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is een bundeling van activiteiten van onder andere het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en andere partners. De activiteiten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling worden onder de vlag van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen voortgezet. Het Platform Slappe Bodem is al sinds 2016 initiatiefnemer en financier van het nationaal kennisprogramma bodemdaling.

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving nemen steeds verder toe. Een miljoen woningeigenaren kan te maken krijgen met funderingsproblemen, overheden krijgen te maken met stijgende kosten voor onderhoud aan de infrastructuur en bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. 

Er wordt al hard gewerkt aan oplossingen voor deze problemen, maar deze kennis bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom richten we het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen op. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor de realisatie en versnelling van diverse rijksprogramma’s zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en energietransitie.
Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met - aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling en - broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen -, moeten op een makkelijke manier kunnen beschikken over de beste kennis en de juiste contacten, dat is de missie van het Kenniscentrum. Dat maken we concreet met een toegankelijke website en de vestiging in Gouda. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum vanaf dit najaar een roadshow waarbij de beschikbare kennis, op locatie gekoppeld wordt aan lokale en regionale vraagstukken. In de vestiging in Gouda wordt een tentoonstelling ingericht en is er ruimte voor bijeenkomsten en onderwijs. 

Deel dit item op: