menu
Filter

Datum: januari 2024

Webinar Landbouwtransitie in het groene hart

De transitie van de landbouw in het Groene Hart en specifiek op het gebied van de veenweideproblematiek heeft een prominente rol in de ontwikkeling naar een duurzaam en toekomstbestendig Groene Hart. In het Groene Hart is een groep koplopers bezig met in polderprocessen het treffen van maatregelen om bodemdaling te remmen, in te zetten voor natuur en weidevogels, stikstof etc. Tijdens de zesde en tevens laatste Webinar uit de reeks 'NOVEX Groene Hart in ontwikkeling' kwamen enkele voorbeelden van ondernemende veehouderijen aan bod. Enerzijds om de boeren en ondernemers die willen starten te inspireren en anderzijds om de verschillende overheden te informeren over wat er al gebeurt aan innovatie, wat er wel en niet nodig is om een gezond en (economisch) vitaal bedrijf te houden en in welke context de landbouwtransitie een kans van slagen heeft.

>> Kijk hier het webinar terug.

Voor wie? 

De webinarreeks "NOVEX Groene Hart in ontwikkeling" is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart.

Kijk voor meer informatie over de reeks NOVEX Groene Hart in ontwikkeling op: www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl

Deel dit item op: