menu
Filter

Datum: februari 2024

Even voorstellen: Wessel Breunesse

De gemeente Zaanstad neemt al langer deel aan het Platform. Wessel Breunesse, wethouder van Zaanstad, is sinds 2022 lid van de bestuurlijke kerngroep. We vroegen hem waarom de gemeente Zaanstad deelnemer is van het Platform, wat hij verwacht van de deelname en wat hij meebrengt. 

“Als je oude schilderijen van Zaanstad bekijkt, dan zie je dat Zaanstad vroeger 5 meter hoger lag dan nu. Dit is een proces van eeuwen, waarin de veengrond steeds verder inklinkt door onder meer het afsteken van turf in het verleden, het oxideren van veen door land- en akkerbouw in de buitengebieden, maar ook door de verdichting van onze stad en de daarbij behorende infrastructuur, industrie en woningbouw. Die slappe bodem is een probleem voor de Zaankanters, onze inwoners, maar ook voor onze bedrijven, woningcorporaties en de gemeente zelf natuurlijk. Het stelt ons als gemeente voor een ingewikkelde puzzel om de openbare ruimte op orde te houden en de leefomgeving voor de Zaankanters prettig en leefbaar te houden. Tegelijkertijd zorgt de bodemdaling ook dat huizen en tuinen verzakken. En de schade die dat oplevert, kost de huizenbezitters in onze gemeente veel geld. Omdat ook andere gemeenten in Nederland hiermee worstelen hebben we de krachten gebundeld in het specialistisch netwerk van het Platform Slappe Bodem (PSB). Daarin delen we kennis en best practices en laten we samen onderzoek doen. “

 “Samen optrekken levert alle partijen veel voordelen. Zaanstad komt enerzijds kennis halen en anderzijds hebben we ook een aantal best practices in te brengen, zoals het Zaanse Funderingsloket en de funderingskaart van gemeente Zaanstad.

Van deelname aan het Platform Slappe Bodem verwachten we de komende jaren onder meer dat we samen concrete producten kunnen ontwikkelen, waar zowel beleidsadviseurs als inwoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars hun voordeel mee kunnen doen.  Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de bodemdaling in alle deelnemende gemeenten, zodat we die gezamenlijk kunnen monitoren. Verder hopen we samen met de andere deelnemers concrete handelingsperspectieven te ontwikkelen om bij nieuwbouw slimme keuzes te maken. Tot slot zou het bovendien mooi zijn als we als deelnemende gemeenten de problematiek rond dalende bodems meer en beter onder de aandacht kunnen brengen van de politiek en bestuurders in provincies en Den Haag.”

“We delen graag de ervaring met andere deelnemers die we op hebben gebouwd met het Funderingsloket Zaanstad voor huiseigenaren en woningcorporaties. Onderdeel van ons Funderingsloket zijn de leningen onder gunstige voorwaarden die we in Zaanstad verstrekken aan huiseigenaren die hun funderingen willen herstellen. In Zaanstad kiezen we er bewust voor om niet het grondwatersysteem aan te passen, maar om eigenaren van kwetsbare woningen te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun huizen. Verder organiseren we deelexpedities voor leden van het platform naar de ontwikkeling van Hofwijk Noord, waar we aan de slag zijn met bodembestendige nieuwbouw. We zien dat het uitwisselen van kennis, dilemma’s en aanpak alle deelnemers bruikbare handvatten oplevert.” 

Op de vraag of hij persoonlijk ervaring heeft met bodemdaling antwoordt Breunesse: “Net als elke inwoner van Zaanstad, struikel ik helaas regelmatig over verzakkende stoeptegels. Maar pittiger was de tijd dat wij met ons gezin in de woonkamer moesten kamperen toen we de fundering van onze aanbouw moesten herstellen. Een aantal jaar geleden hebben mijn vrouw en ik namelijk een huis gekocht in de voor de Zaanstreek typische houtbouw. Bij de bouwinspectie bleek de fundering onder het woongedeelte al wel hersteld te zijn, maar die onder onze keuken in de aanbouw nog niet. We hebben destijds een lange tijd op 2 gasplaatjes moeten koken. En verder zie ik dat we de tuin met enige regelmaat moeten ophogen, omdat hier natuurlijk geen fundering onder ligt.

Deel dit item op: