menu
Filter

Reconstructie Voorweg N463

Gemeente Nieuwkoop

Omschrijving project
De Voorweg N463 is ca. 1.600 meter lang en deels in beheer en eigendom van de provincie Zuid-Holland en deels van de gemeente Nieuwkoop. Tot 2015 was de wegconstructie door ligging in slappe ondergrond aan extreme zakking onderhevig. Regelmatige ophogingen in het verleden hebben geleid tot een pakket asfalt van zeker 1,50 meter dikte! Door de voortdurende zakking ontstond er bij regenval direct wateroverlast op de rijbaan. Delen van de weg lagen zelfs onder het waterpeil van de naastgelegen Voorwetering. Tevens werden aangrenzende percelen door de lage ligging van de weg steeds moeilijker bereikbaar.

Samen met de provincie Zuid-Holland en enkele marktpartijen is gezocht naar een duurzame oplossing via geïntegreerde contractvorming. De aannemer dit het werk mocht maken heeft gekozen voor een palenmatras door de bestaande asfaltconstructie heen, met daarop een 33 centimeter dikke laag beton dat met staalvezels is versterkt.

Aandachtspunten
De toegepaste betonvloer betrof glasvezelversterkt beton, waarbij geen dilataties benodigd waren. Helaas bleek dit in de praktijk niet het geval en ontstonden er scheuren in het wegdek. De herstelwerkzaamheden (het realiseren van dilatatievoegen) vinden eind 2019 plaats.
Daarnaast is het naastliggende trottoir inmiddels al een keer opgehaald. De overgang van zettingsvrij naar zettingsgevoelig blijft een aandachtspunt.

Deel dit item op: