menu
Filter

Datum: juni 2024

Bodemdaling en funderingen beter belegd bij VNG

Het jaarlijkse VNG-congres was dit jaar door de gemeenten Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn georganiseerd op diverse locaties in het Groene Hart. Bodemdaling was vanzelfsprekend een van de thema’s waarover de gemeentebestuurders zich konden laten informeren. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) heeft bestuurders op bezoek gehad voor een voorlichting over de gevolgen van bodemdaling in bebouwd en landelijk gebied en de aanpak en risico’s van de funderingsproblematiek.

Tijdens de algemene ledenvergadering is gestemd over de door de gemeente Gouda ingediende motie ‘Slappe bodem, sterke samenwerking’. In de motie wordt de VNG opgeroepen om de thema’s bodemdaling en funderingsproblematiek sterker te agenderen en het Platform Slappe Bodem en het KBF in te schakelen voor de nodige kennis en informatie. Deze motie is aangenomen, waarmee de nauwe samenwerking tussen VNG en het Platform extra is bevestigd. Weer een mooie impuls voor de gezamenlijke lobby voor de krachtige aanpak van bodemdaling en funderingsproblematiek..

Deel dit item op: