menu
Filter

Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie

Gemeente Woerden

Massastabilisatie is een voor Nederland relatief onbekende techniek voor de toepassing in de wegenbouw. De techniek wordt in het buitenland reeds regelmatig toegepast maar het heeft in Nederland nog geen voet aan de grond weten te zetten. Dit komt hoofdzakelijk door de gebrekkige toepassing van de techniek en zorgen omtrent mogelijke verontreiniging van de ondergrond. Massastabilisatie is een techniek waarbij een grondfrees de grond in wordt gewerkt. De grondvrees injecteert en mengt de bodem met een mengsel waardoor in het veenpakket gaat binden en stevige eigenschappen krijgt. Met deze techniek kunnen zettingen significant worden gereduceerd.

In dit project wordt onderzocht of de techniek van massastabilisatie geschikt is om buitenwegen in het veenweidegebied te stabiliseren. Met als doel de onderhoudskosten voor beheer en onderhoud voor de langere termijn te verlagen en waardoor de mogelijkheid ontstaat om aanvullende maatregelen te nemen die de veiligheid van de weg verhogen.

Dit project bestaat uit een onderzoek naar de haalbaarheid van massastabilisatie in veenweidegebied en een proefvak met massastabilisatie om te onderzoeken of de techniek geschikt is om buitenwegen in het veenweidegebied te stabiliseren. 

Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken op welke wijze massastabilisatie toegepast kan worden voor specifiek wegen in het veenweidegebied en in hoeverre dit haalbaar is op onderdelen als levenscycluskosten, uitvoerbaarheid, milieu en oplossend vermogen.

Als dit inzichtelijk is willen wij een proefvak aanleggen op een geschikte locatie. De geschiktheid van de locatie hangt af van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek. Voor nu denken wij aan een proefvak voor de Van Teylingenweg, maar mogelijkerwijs moeten worden uitgeweken naar een alternatieve locatie. Uiteraard moet de locatie worden gemonitord. Dit doen wij op basis van inmeten en grondwatermonitoring. Het project wordt afgerond met een rapportage met conclusies over de haalbaarheid en advies voor vervolg.

Het project Haalbaarheidsonderzoek Massastabilisatie is onderdeel van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

Contactpersoon:
Arend van Woerden
Email:
woerden.a@woerden.nl
Deel dit item op: