menu
Filter

Meerjaren investeringsplan Oostzaan

Gemeente Oostzaan

Oostzaan leeft op water, de grondwaterstand staat tussen de 10 en de 50 cm onder maaiveld. De Zaanstreek is een veenachtig gebied, een slappe bodem, zetting van 1 tot 2 cm per jaar is helaas geen uitzondering.

In 2020 hebben gemeenten Oostzaan en Wormerland samen een meerjaren plan gemaakt om structuur te krijgen in het onderhoud. Middels dit overzicht wordt duidelijk waar de focus op wordt gelegd middels personeel inzet en benodigde financiën. In dit plan is integraal een planning gemaakt van de meest urgente wijken waar riool, wegen, ov en groen samen moeten optrekken om zo het meest efficiënt en effectief te zijn. Een overzicht per woonkern is hieronder te downlaoden. De jaartallen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

Onderheid riool wordt de standaard maar zorgt wel voor een hogere financiële investering, waar dit in andere gemeenten wellicht niet nodig is.
De bestaande wegen moeten circa 30 cm worden opgehoogd met nieuw materiaal. Ook dit is een extra investering waarbij er wordt gekeken naar licht ophoogmateriaal.
Bij het eerst volgende project Molenbuurt II gaan we weer ‘ouderwets’ werken, in het eerste jaar het nieuwe riool aanbrengen en dichtstraten om vervolgens in het tweede jaar de verharding te vernieuwen. Hiermee is de verwachting dat de zetting op de langere termijn minder effect heeft op de kwaliteit van de verharding, maar ook dit brengt extra kosten met zich mee.

Contactpersoon:
J. Pijper
Telefoon:
075 651 21 00

Download
Jisp.pdf
Oostzaan.pdf
Neck.pdf
Spijkerboor.pdf
Wormer.pdf

Deel dit item op: