menu
Filter

Start Coalitie Stevige Steden

Op 19 november 2020 is tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling de Coalitie Stevige Steden gepresenteerd. Verreweg de grootste schade als gevolg van bodemdaling wordt verwacht in het stedelijk gebied. Deze schade loopt alleen maar verder op. Tot 2050 wordt 5,2 miljard euro schade in de openbare ruimte verwacht en de schade aan gebouwen en funderingen beloopt volgens het PBL 16 miljard euro als we niets doen.

Coalitie Stevige Steden aan de slag

Met de Coalitie Stevige Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties opgericht dat zich richt op handelingsperspectief in het stedelijk gebied. Deze impuls en versnelling is nodig om zoveel mogelijk schade te voorkomen! De Coalitie Stevige steden is een Special van het Platform Slappe Bodem en opereert onder hun vlag. Initiatiefnemers zijn de Provincie Zuid-Holland, Platform Slappe Bodem, de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Openbare ruimte
Gemeenten met slappe bodem maken twee keer zoveel kosten voor de openbare ruimte dan gemeenten op stevige bodem. In de openbare ruimte worden we geconfronteerd met verzakkende wegen, kapotte kabels, leidingen en riolering, wateroverlast en verloedering.

Gebouwen en huiseigenaren
Huiseigenaren ondervinden grote schade en overlast door bodemdaling. Funderingen verliezen hun functie, er vindt scheefzakking van panden plaats en de schade aan panden heeft grote impact op de leefbaarheid. Ook tuinen, terrassen en opritten verzakken. Dit alles brengt de leefbaarheid van steden in gevaar. De droogte van de afgelopen zomers heeft de urgentie vergroot.

Doen in projecten!
De Coalitie Stevige Steden is niet alleen een praatclub. Voor een vliegende start staan toonaangevende projecten rondom bodemdaling in het stedelijk gebied op de agenda zoals het ‘Informatiecentrum bodemdaling’ en de ‘Toolbox bodemdaling steden’. Nieuwe projecten dienen zich aan.

Vertellen en bereiken van partners!
Vanuit de projectervaring willen we vertellen en partijen bereiken met als doel bodemdaling in het stedelijk gebied maatschappelijk te agenderen en een game changer te vinden. Het verbinden met andere maatschappelijk partijen en opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, funderingen, droogte, of stadsvernieuwing staat hoog op de agenda.

Follow UP festival en Nationaal Congres Bodemdaling
De Coalitie Stevige Steden is formeel gelanceerd tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling en tijdens het Festival Follow UP is de agenda voor de Coalitie verder verdiept in gesprek met Hilde Niezen (Platform Slappe Bodem en gemeente Gouda), Frans van de Ven (Deltares) en Peter Boelhouwer (TU Delft).

Voor meer informatie neem contact op met Robert van Cleef, kwartiermaker Coalitie Stevige Steden
06 43048381

Nationaal Congres Bodemdaling - (Bekijk onderwerp vanaf 1.11.00)

Deelnemers Coalitie Stevige Steden

Vereniging Eigen Huis , Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), SOIL ID, Gemeente Gouda, Gemeente Schiedam, Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland, Platform Slappe Bodem (gemeenten, provincies en waterschappen), Sweco, Wittenveen + Bos en Van Dijk Maasland. Naast deze vaste leden zijn er ook kennispartners verbonden aan de Coalitie Stevige Steden zoals Bouwcampus, Rijkswaterstaat, TUDelft en Deltares.

Follow Up festival