menu
Filter

De Coalitie stevige steden (CSS) is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties dat zich richt op handelingsperspectief voor bodemdaling en funderingen in het stedelijk gebied. De CSS wordt mede door het Platform Slappe Bodem ondersteund.

Meer informatie is te vinden op de website van het KBF.